รายละเอียดที่จำเป็นของแผนธุรกิจ | Euston Consulting

we will drive YOUR BUSINESS to the moon.

Euston Consulting ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ และแผนการตลาด 

โดยปกติแผนธุรกิจมักจะถูกใช้งานในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาพรวมของธุรกิจก่อนเริ่มทำธุรกิจ! คุณจะสามารถประมาณการรายจ่าย คาดการรายได้ วางแผนงานบุคคล รวมไปถึงแผนการเงินต่างๆ ที่คุณคิดไว้ในหัว แต่ยังไม่สามารถเขียนออกมาให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนได้

คุณอาจมีไอเดียที่ดี แต่การรวบรวมไอเดียและวิเคราะห์ให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นสำคัญกับแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดมากกว่า

แผนธุรกิจที่ดีควรจะประกอบไปด้วย

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. วัตถุประสงค์ของการนำเสนอแผนธุรกิจ
3. ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ
4. วิเคราะห์สถานการของตลาดในปัจจุบัน กำหนด Target Market
5. แผนการบริหารจัดการ
6. กลยุทธ์ทางการตลาด
7. แผนการบริการ
8. การเงิน
9. การควบคุมและประเมินผล

หัวข้อทั้ง 9 หัวข้อนี้เป็นเพียงหัวข้อหลักๆ ของแผนธุรกิจเท่านั้น ซึ่งยังประกอบไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยใน 9 หัวข้อนี้อีกมากมาย ซึ่งทาง Euston Consulting มีบริการเขียนแผนธุรกิจ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. แผนธุรกิจแบบ Canvas เช่น Business Model Canvas หรือ Lean Canvas ซึ่งเป็นแผนธุรกิจแบบจบในหน้าเดียวประ

2. แผนธุรกิจแบบพร้อมใช้งาน เป็นแผนธุรกิจที่มีครบทั้ง 9 หัวข้อด้านบน พร้อมบริการดูแลหลังการขาย

3. แผนธุรกิจแบบเต็ม (Full Service) เป็นแผนธุรกิจที่ประกอบไปด้วย 9 หัวข้อเช่นเดียวกับแผนธุรกิจแบบพร้อมใช้งาน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ลงลึกถึงรายละเอียด มีการวิเคราะห์ด้วยเรื่องมือที่สำคัญๆ ทั้ง Ansoff model, VRIO framework และ BCG matrix เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ และบริการหลังการขาย

เช็คราคาได้ที่นี่

หากธุรกิจของคุณมีความซับซ้อนหรือมีความต้องการด้านใดเป็นพิเศษ Euston Consulting สามารถปรับแผนให้เข้ากับธุรกิจของคุณให้ได้มากที่สุด!

สนใจบริการของ Euston Consulting ติดต่อได้ที่นี่

ติดต่อเราง่ายๆ ตอบเร็วทันใจ
Line : @eustonconsulting
Tel. : 088-664-5565