สุดยอด Marketing Tactics ที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์การตลาดของคุณ | Euston Consulting

Marketing Tactics คือ การกระทำที่จะส่งผลส่งไปยังเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ

การเขียนแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจที่ดี จะต้องมีการอธิบายทั้ง strategy และ tactics ในการทำการตลาด และ ถ้าเรากำลังจะพูดถึงกลยุทธ์การตลาด หรือ Marketing Strategy เราอาจจะกำลังพูดถึงภาพรวมของแผนการตลาดนั้นๆว่า เราควรใช้กลยุทธ์อะไร แต่สิ่งที่จะช่วยให้กลยุทธ์การตลาด หรือ marketing plan ประสบความสำเร็จได้อาจจะต้องอาศัย marketing tactics

ตัวอย่าง เช่น บริษัทจำหน่ายครีมสมุนไพรเพื่อรักษาสิว กำหนดเป้าหมายของ Marketing strategy ในปี 2019 ว่า “ต้องการสร้างความรับรู้ในตัวสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย”  จะเห็นได้ว่าในตัวกลยุทธ์การตลาดไม่ได้ระบุถึงการกระทำใดๆ ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย (ในตัวอย่างคือการเพิ่มยอดขาย) ได้เลย ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องกำหนด Marketing Tactics สำหรับ Marketing strategy นี้ โดยการกระทำที่สามารถเพิ่มความรับรู้ในตัวสินค้าได้แก่ ประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า สร้าง Brand Ambassador หรือ จ่ายเงินเพื่อการโฆษณา เป็นต้น

สำหรับ Marketing Tactics ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • การจ่ายเงินเพื่อลงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
 • Pay Per Click หรือ การจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาที่คิดเงินเป็นรายคลิ้ก
 • การจ่ายเงินเพื่อจ้างประชาสัมพันธ์กับสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จ่ายเงินให้ละครใช้สินค้าในละครนั้น
 • เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ
 • ใช้ Blogger หรือผู้มีชื่อเสียงให้รีวิวสินค้า
 • นำความเห็นของผู้ที่เคยใช้สินค้ามาประชาสัมพันธ์ เช่น การโปรโมตสินค้าโดยอ้างรีวิวลูกค้าเก่า
 • ให้ลูกค้าช่วยกันประชาสัมพันธ์ เช่น แชร์แล้วมีส่วนลด
 • การบอกต่อเพื่อน
 • การเขียนรีวิวโดยผู้ใช้จริงผ่านช่องทางต่างๆ
 • การ Live สด
 • สร้างเครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์
 • Co-branding หรือ การร่วมกับแบรนด์อื่นในการผลิตสินค้าชนิดพิเศษ

ติดต่อเราง่ายๆ ตอบเร็วทันใจ
Line : @eustonconsulting
Tel. : 088-664-5565