วางนโยบายและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ Startup | Euston Consulting

Tag Archive วางนโยบายและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ Startup

การกำหนดกลยุทธ์ในแผนธุรกิจ

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการเขียนแผนธุรกิจ คือ การกำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน จากนั้นจึงนำแผนธุรกิจมาใช้ให้เปรียบเหมือนแผนที่เดินทางไปยังเป้าหมายนั้น

ส่วนกลยุทธ์หรือ Strategy คือ ขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย เช่น ในแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายระยะสั้นในการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด สิ่งที่จำเป็นในการเขียนกลยุทธ์ทางธุรกิจคือ วิธีการไหนจะทำให้เกิดการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุด เช่น การสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย การส่งสินค้าผ่านบริษัทกระจายสินค้า การทำการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น

การกำหนดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมากในการเขียนและทำแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่เครื่องมือหลักๆที่จะนำมาใช้ในการกำหนด strategy ได้แก่ SWOT Analysis, Ansoff matix, BCG และ Market position

แต่ทั้งนี้การกำหนดกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างแผนธุรกิจที่ดีได้ เพราะแผนธุรกิจจำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ อาทิ แผนการตลาด แผนการเงิน รวมถึงแผนการบริหารงานทั่วไป ซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนที่ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ

แผนธุรกิจแบบ 7 domains คืออะไร

แผนธุรกิจแบบ 7 โดเมนออกแบบโดย John Mullins ผู้เขียนหนังสือ “The New Business Road Test.” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดย Mullins กล่าวว่า 7 โดเมนนั้นเหมือนส่วนสำคัญทุกอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ก่อนการเริ่มทำธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจ Startup ซึ่ง 7 โดเมนจะประกอบด้วย

Mullins' Seven Domains Diagram

 1. Market Domain/Macro Level: Market Attractiveness
 2. Market Domain/Micro Level: Sector Market Benefits and Attractiveness
 3. Industry Domain/Macro Level: Industry Attractiveness
 4. Industry Domain/Micro Level: Sustainable Advantage
 5. Team Domain: Mission, Aspirations, Propensity for Risk
 6. Team Domain: Ability to Execute on Critical Success Factors
 7. Team Domain: Connectedness up, Down, Across Value Chain

ทั้ง 7 โดเมนจะสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้อย่างไร มาดูกัน

ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Market domain คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ Industry domain?

Market domain คือ ตลาดที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าอยู่

Industry domain คือ ตลาดที่ supplier ของคุณอยู่

Market Domain/Macro Level: Market Attractiveness ส่วนแรกคือ Market domain ในระดับ Macro หรือที่เรียกว่าในระดับมหภาคตรงนี้ เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PEST Analysis มาวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามว่า ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจของคุณ

Market Domain/Micro Level: Sector Market Benefits and Attractiveness ส่วนที่สอง เรายังคงดูที่  Market domain หรือตลาดของผู้บริโภคที่เข้าถึงตัวผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานตัวจริง คำถามที่สำคัญที่สุดคือ “สินค้าหรือบริการของเราจะเข้าไปในตลาดได้อย่างไร” ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร สิ่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ใช่หรือไม่

Industry Domain/Macro Level: Industry Attractiveness ส่วนที่สาม คือการวิเคราะห์ตลาดของ supplier ของเราว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (ซึ่งก็คือเรา) มีมากน้อยแค่ไหน โดยปกติเราจะใช้เครื่องมือ Porter five forces ในการวิเคราะห์

Industry Domain/Micro Level: Sustainable Advantage ส่วนที่สี่ จะเป็นการโฟกัสที่ธุรกิจและขั้นตอนการทำธุรกิจโดยตรง ซึ่งจะต้องเข้ามาดูในตัวธุรกิจว่ามีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจโดยทำทุกขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้าร้าน หรือ ลูกค้าสมัครเข้าใจงานแอปพลิเคชั่น จนถึงจบขั้นตอนการซื้อหรือการใช้บริการ จากนั้นนำ skills ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

Team Domain: Mission, Aspirations, Propensity for Risk ส่วนที่ห้า ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พูดถึงตัวคุณว่าคุณมีความชอบ แรงบันดาลใจอย่างไรในการทำธุรกิจ เคยประกอบธุรกิจมาก่อนหรือไม่ หรือเคยมีประสบการณ์อย่างไรที่จะมาสนับสนุนธุรกิจนี้

Team Domain: Ability to Execute on Critical Success Factors ส่วนที่หก จะเป็นส่วนที่สำคัญมากว่าจุดเด่นที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณคืออะไร ดังนั้น เราจึงต้องกำหนด Critical Success Factors ว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไป ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น ถ้าขาดพนักงานขาย ร้านค้าก็ไม่สามารถดำเนินการขายได้ นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT และ TOWS มาวิเคราะห์เพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้น

Team Domain: Connectedness up, Down, Across Value Chain ส่วนที่เจ็ด ส่วนสุดท้ายของ 7 โดเมน เราจะพูดถึง connection ของคุณว่าคุณรู้จัก supplier ของคุณดีแค่ไหน? ถ้า supplier ไม่ส่งสินค้าให้ตามกำหนด คุณมี supplier อื่นหรือไม่?

 

ถ้าคุณสนใจบริการแผนธุรกิจแบบ 7 domains สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

หรือทาง line – @eustonconsulting

ที่ปรึกษาธุรกิจจะช่วยคุณได้อย่างไร

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น

ที่ปรึกษาธุรกิจ สามารถช่วยคุณได้หลากหลาย ทั้งแก้ปัญหา วางแผนการตลาด วางแผนธุรกิจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่เข้าใจทั้งธุรกิจของคุณและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณด้วย บทความนี้จะนำเสนอข้อดีและลักษณะที่คุณจะต้องพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจของคุณ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

 1. ก่อนการตกลงจ้างที่ปรีกษาทางธุรกิจทุกครั้ง คุณจะต้องทำให้มั่นใจว่าความลับทางธุรกิจของคุณจะไม่รั่วไหลไปยังบริษัทอื่นหรือคู่แข่งของคุณ ดังนั้นคำแนะนำง่ายๆ คือการทำสัญญารักษาความลับกับที่ปรึกษาธุรกิจก่อนการจ้างงานรวมถึงก่อนการส่งข้อมูลใดๆให้กับที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะสัญญารักษาความลับจะเป็นข้อผูกมัดว่าที่ปรึกษาธุรกิจจะไม่นำข้อมูลใดๆของคุณไปเปิดเผยที่อื่น
 2. ที่ปรึกษาธุรกิจจำเป็นจะต้องเข้าใจธุรกิจของคุณเหมือนตัวคุณเอง เพื่อที่จะได้ให้คำแนะทางธุรกิจที่ถูกต้องและได้ผล ดังนั้น ที่ปรึกษาแต่ละบริษัทย่อมมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน จงเลือกบริษัทที่คุณมั่นใจว่าเข้าใจธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
 3. การคิดวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนธุรกิจ หรือ แผนการเงิน ล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและรอบคอบ หากที่ปรึกษาของคุณนำเสนอแต่ข้อเท็จจริงที่รู้ๆ กันอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงการขาดการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อแผนธุรกิจของคุณในอนาคตได้
 4. ที่ปรึกษาธุรกิจที่ดีจะกำหนดเป้าหมายชัดเจน และเขียนแผนธุรกิจให้ไปยังเป้าหมายนั้น หากคุณพบว่าเป้าหมายที่กำหนดมายากเกินไปสำหรับระยะเวลาที่จำกัด จำไว้ว่า ที่ปรึกษาธุรกิจสามารถกำหนดแผนระยะสั้นที่สามารถทำได้จริงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้
 5. ที่ปรึกษาธุรกิจรู้วิธีคิดที่จะนำไปสู่แผนธุรกิจได้ แม้แต่ไอเดียเล็กๆ ของคุณหากได้รับการพัฒนาแผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาดที่ดี ย่อมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
 6. การให้คำปรึกษาทุกครั้งจะต้องมีคำถาม ดังนั้น เมื่อคุณมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาธุรกิจ ของคุณทันที

 

หากคุณสนใจบริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ของเรา สามารถเช็คราคาได้ที่นี่

จะประกวด startup ต้องทำยังไง

คำถามที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นพัฒนาไอเดียให้กลายเป็น Product หรือ Application อะไรก็ตามที่มีสามารถเปลี่ยนโลกได้!

ทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมมากมายทั้งจากหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์หรือประกวด Startup ชิงเงินรางวัล รวมไปถึงการเงินลงทุนจำนวนหนึ่งที่ทำให้ Startup เริ่มตั้งตัวได้ และอาจรวมถึงเป็นโอกาสที่ดีของเหล่า Startup ที่จะได้รับคำแนะนำจาก Experts ของจริงทั้งด้านการเงิน และ การตลาด

Read More

ติดต่อเราง่ายๆ ตอบเร็วทันใจ
Line : @eustonconsulting
Tel. : 088-664-5565