สอนเขียน marketing plan | Euston Consulting

Tag Archive สอนเขียน marketing plan

แนวทางการทำแผนการตลาดรูปแบบใหม่

ทำไมการทำการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าจึงสำคัญ

การทำการตลาดโดยใช้ Customer Journey จะเป็นตัวแปรสำคัญที่เราสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้น สิ่งที่เราต้องลองมองในภาพกว้างๆว่า ลูกค้าต้องการอะไร ก่อนที่จะพิจารณาว่า เราจะเสนอขายอะไรให้ลูกค้ส

ลูกค้าต้องการเจาะรูที่กำแพงถึงซื้อสว่าน

หลักการง่ายนิดเดียวค่ะ ถ้าเราสามารถตอบคำถามว่าลูกค้าต้องการอะไร เราจะสามารถทำแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยปกติเราจะเริ่มจากการสร้าง Persona หรือตัวอย่างลูกค้าขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราโฟกัสกับตัวลูกค้า เพื่อการสร้างแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดได้ง่ายขึ้ย

ที่ปรึกษาธุรกิจบอกว่า ลูกค้าไม่ต้องการสิ่งใหม่ๆที่ไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้

ดังนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องหาคือ อะไรคือปัญหาหลักของลูกค้า และสินค้าของเราจะตอบคำถามได้ยังไง แผนการตลาดที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ต้องชัดเจน ตรงเป้าหมายและว้าว!

ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน ปรึกษาเราได้ที่ไลน์ @eustonconsulting

แผนธุรกิจแบบ 7 domains คืออะไร

แผนธุรกิจแบบ 7 โดเมนออกแบบโดย John Mullins ผู้เขียนหนังสือ “The New Business Road Test.” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดย Mullins กล่าวว่า 7 โดเมนนั้นเหมือนส่วนสำคัญทุกอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ก่อนการเริ่มทำธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจ Startup ซึ่ง 7 โดเมนจะประกอบด้วย

Mullins' Seven Domains Diagram

 1. Market Domain/Macro Level: Market Attractiveness
 2. Market Domain/Micro Level: Sector Market Benefits and Attractiveness
 3. Industry Domain/Macro Level: Industry Attractiveness
 4. Industry Domain/Micro Level: Sustainable Advantage
 5. Team Domain: Mission, Aspirations, Propensity for Risk
 6. Team Domain: Ability to Execute on Critical Success Factors
 7. Team Domain: Connectedness up, Down, Across Value Chain

ทั้ง 7 โดเมนจะสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้อย่างไร มาดูกัน

ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Market domain คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ Industry domain?

Market domain คือ ตลาดที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าอยู่

Industry domain คือ ตลาดที่ supplier ของคุณอยู่

Market Domain/Macro Level: Market Attractiveness ส่วนแรกคือ Market domain ในระดับ Macro หรือที่เรียกว่าในระดับมหภาคตรงนี้ เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PEST Analysis มาวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามว่า ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจของคุณ

Market Domain/Micro Level: Sector Market Benefits and Attractiveness ส่วนที่สอง เรายังคงดูที่  Market domain หรือตลาดของผู้บริโภคที่เข้าถึงตัวผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานตัวจริง คำถามที่สำคัญที่สุดคือ “สินค้าหรือบริการของเราจะเข้าไปในตลาดได้อย่างไร” ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร สิ่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ใช่หรือไม่

Industry Domain/Macro Level: Industry Attractiveness ส่วนที่สาม คือการวิเคราะห์ตลาดของ supplier ของเราว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (ซึ่งก็คือเรา) มีมากน้อยแค่ไหน โดยปกติเราจะใช้เครื่องมือ Porter five forces ในการวิเคราะห์

Industry Domain/Micro Level: Sustainable Advantage ส่วนที่สี่ จะเป็นการโฟกัสที่ธุรกิจและขั้นตอนการทำธุรกิจโดยตรง ซึ่งจะต้องเข้ามาดูในตัวธุรกิจว่ามีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจโดยทำทุกขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้าร้าน หรือ ลูกค้าสมัครเข้าใจงานแอปพลิเคชั่น จนถึงจบขั้นตอนการซื้อหรือการใช้บริการ จากนั้นนำ skills ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

Team Domain: Mission, Aspirations, Propensity for Risk ส่วนที่ห้า ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พูดถึงตัวคุณว่าคุณมีความชอบ แรงบันดาลใจอย่างไรในการทำธุรกิจ เคยประกอบธุรกิจมาก่อนหรือไม่ หรือเคยมีประสบการณ์อย่างไรที่จะมาสนับสนุนธุรกิจนี้

Team Domain: Ability to Execute on Critical Success Factors ส่วนที่หก จะเป็นส่วนที่สำคัญมากว่าจุดเด่นที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณคืออะไร ดังนั้น เราจึงต้องกำหนด Critical Success Factors ว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไป ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น ถ้าขาดพนักงานขาย ร้านค้าก็ไม่สามารถดำเนินการขายได้ นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT และ TOWS มาวิเคราะห์เพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้น

Team Domain: Connectedness up, Down, Across Value Chain ส่วนที่เจ็ด ส่วนสุดท้ายของ 7 โดเมน เราจะพูดถึง connection ของคุณว่าคุณรู้จัก supplier ของคุณดีแค่ไหน? ถ้า supplier ไม่ส่งสินค้าให้ตามกำหนด คุณมี supplier อื่นหรือไม่?

 

ถ้าคุณสนใจบริการแผนธุรกิจแบบ 7 domains สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

หรือทาง line – @eustonconsulting

ที่ปรึกษาธุรกิจจะช่วยคุณได้อย่างไร

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น

ที่ปรึกษาธุรกิจ สามารถช่วยคุณได้หลากหลาย ทั้งแก้ปัญหา วางแผนการตลาด วางแผนธุรกิจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่เข้าใจทั้งธุรกิจของคุณและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณด้วย บทความนี้จะนำเสนอข้อดีและลักษณะที่คุณจะต้องพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจของคุณ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

 1. ก่อนการตกลงจ้างที่ปรีกษาทางธุรกิจทุกครั้ง คุณจะต้องทำให้มั่นใจว่าความลับทางธุรกิจของคุณจะไม่รั่วไหลไปยังบริษัทอื่นหรือคู่แข่งของคุณ ดังนั้นคำแนะนำง่ายๆ คือการทำสัญญารักษาความลับกับที่ปรึกษาธุรกิจก่อนการจ้างงานรวมถึงก่อนการส่งข้อมูลใดๆให้กับที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะสัญญารักษาความลับจะเป็นข้อผูกมัดว่าที่ปรึกษาธุรกิจจะไม่นำข้อมูลใดๆของคุณไปเปิดเผยที่อื่น
 2. ที่ปรึกษาธุรกิจจำเป็นจะต้องเข้าใจธุรกิจของคุณเหมือนตัวคุณเอง เพื่อที่จะได้ให้คำแนะทางธุรกิจที่ถูกต้องและได้ผล ดังนั้น ที่ปรึกษาแต่ละบริษัทย่อมมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน จงเลือกบริษัทที่คุณมั่นใจว่าเข้าใจธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
 3. การคิดวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนธุรกิจ หรือ แผนการเงิน ล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและรอบคอบ หากที่ปรึกษาของคุณนำเสนอแต่ข้อเท็จจริงที่รู้ๆ กันอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงการขาดการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อแผนธุรกิจของคุณในอนาคตได้
 4. ที่ปรึกษาธุรกิจที่ดีจะกำหนดเป้าหมายชัดเจน และเขียนแผนธุรกิจให้ไปยังเป้าหมายนั้น หากคุณพบว่าเป้าหมายที่กำหนดมายากเกินไปสำหรับระยะเวลาที่จำกัด จำไว้ว่า ที่ปรึกษาธุรกิจสามารถกำหนดแผนระยะสั้นที่สามารถทำได้จริงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้
 5. ที่ปรึกษาธุรกิจรู้วิธีคิดที่จะนำไปสู่แผนธุรกิจได้ แม้แต่ไอเดียเล็กๆ ของคุณหากได้รับการพัฒนาแผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาดที่ดี ย่อมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
 6. การให้คำปรึกษาทุกครั้งจะต้องมีคำถาม ดังนั้น เมื่อคุณมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาธุรกิจ ของคุณทันที

 

หากคุณสนใจบริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ของเรา สามารถเช็คราคาได้ที่นี่

วิธีเขียน Marketing plan (1)

แนวทางการสร้าง marketing plan หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าแผนการตลาดนั้น ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเขียนในรูปแบบไหน มีเนื้อหาอะไรบ้าง แต่หลักๆแล้ว marketing plan จะประกอบด้วย
1. environment analysis หรือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาด
2. marketing strategy หรือ กลยุทธ์การตลาด
3. financial analysis หรือ การวิเคราะห์ด้านการเงิน
4. control and implementation หรือ การควบคุมและปฏิบัติตามแผน

Environment analysis

หลักการเขียน Environment analysis นั้นนิยมวิเคราะห์โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า PESTEL, Porter’s five forces, SWOT & TOWS และ Competition gap เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่ โดยเป็นการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น

 • PESTEL เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การวิเคราะห์ PESTEL นั้นเราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ผลของ PESTEL ที่ส่งผลกับธุรกิจของเรามากกว่าลิสว่า PESTEL นั้นมีอะไรบ้าง เช่น P หมายถึง Political หรือ สถานการทางการเมือง สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งตามปกติ ดังนั้น ผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจคือความไม่แน่นอนของการบริหารประเทศ รวมถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาล > ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง จะทำให้ธุรกิจ XX ได้รับผลกระทบ YY แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลกระทบไม่ควรคาดเดาเองโดยไม่มีการทำ Research ประกอบเหตุผล เพราะจะทำให้ผลการวิเคราะห์ไม่น่าเชื่อถือ และ อาจะทำให้การวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
 • Porter’s five forces เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอีกตัวหนึ่งที่มักจะใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งรอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยปกติการกำหนดค่า  Porter’s five forces นั้น จะระบุเพียงแค่ Low Medium High พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
 • SWOT & TOWS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราห์ปัจจัยภายในของธุรกิจ
 • Competition gap การวิเคราะห์คู่แข่งว่ามีลักษณะทางธุรกิจอย่างไร ใครที่เป็น market leader ใครที่เป็น direct competitor และ ใครที่เป็น indirect competitor ในส่วนนี้โดยส่วนมากมักจะทำให้ research คู่แข่ง เพื่อวิเคราห์จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อที่จะมากำหนด Marketing strategy

 

PESTEL ประกอบด้วย Political, Economical, Social, Technology, Environment และ Legal

Porter’s five forces ประกอบด้วย อำนาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า, อำนาจต่อรองของ Supplier, คู่แข่งในตลาด, การเข้ามาในตลาดของธุรกิจใจ และ สินค้าทางเลือก

SWOT & TOWS ประกอบด้วย จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และ ความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม

Competition gap คือ การหาช่องว่างในตลาดของธุรกิจใหม่ โดยการวิเคราะห์คู่แข่งว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

ติดต่อเราง่ายๆ ตอบเร็วทันใจ
Line : @eustonconsulting
Tel. : 088-664-5565