maretking | Euston Consulting

Tag Archive maretking

สุดยอด Marketing Tactics ที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์การตลาดของคุณ

Marketing Tactics คือ การกระทำที่จะส่งผลส่งไปยังเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ

การเขียนแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจที่ดี จะต้องมีการอธิบายทั้ง strategy และ tactics ในการทำการตลาด และ ถ้าเรากำลังจะพูดถึงกลยุทธ์การตลาด หรือ Marketing Strategy เราอาจจะกำลังพูดถึงภาพรวมของแผนการตลาดนั้นๆว่า เราควรใช้กลยุทธ์อะไร แต่สิ่งที่จะช่วยให้กลยุทธ์การตลาด หรือ marketing plan ประสบความสำเร็จได้อาจจะต้องอาศัย marketing tactics

ตัวอย่าง เช่น บริษัทจำหน่ายครีมสมุนไพรเพื่อรักษาสิว กำหนดเป้าหมายของ Marketing strategy ในปี 2019 ว่า “ต้องการสร้างความรับรู้ในตัวสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย”  จะเห็นได้ว่าในตัวกลยุทธ์การตลาดไม่ได้ระบุถึงการกระทำใดๆ ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย (ในตัวอย่างคือการเพิ่มยอดขาย) ได้เลย ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องกำหนด Marketing Tactics สำหรับ Marketing strategy นี้ โดยการกระทำที่สามารถเพิ่มความรับรู้ในตัวสินค้าได้แก่ ประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า สร้าง Brand Ambassador หรือ จ่ายเงินเพื่อการโฆษณา เป็นต้น

สำหรับ Marketing Tactics ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • การจ่ายเงินเพื่อลงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
 • Pay Per Click หรือ การจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาที่คิดเงินเป็นรายคลิ้ก
 • การจ่ายเงินเพื่อจ้างประชาสัมพันธ์กับสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จ่ายเงินให้ละครใช้สินค้าในละครนั้น
 • เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ
 • ใช้ Blogger หรือผู้มีชื่อเสียงให้รีวิวสินค้า
 • นำความเห็นของผู้ที่เคยใช้สินค้ามาประชาสัมพันธ์ เช่น การโปรโมตสินค้าโดยอ้างรีวิวลูกค้าเก่า
 • ให้ลูกค้าช่วยกันประชาสัมพันธ์ เช่น แชร์แล้วมีส่วนลด
 • การบอกต่อเพื่อน
 • การเขียนรีวิวโดยผู้ใช้จริงผ่านช่องทางต่างๆ
 • การ Live สด
 • สร้างเครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์
 • Co-branding หรือ การร่วมกับแบรนด์อื่นในการผลิตสินค้าชนิดพิเศษ

The Growth Hacking Canvas คืออะไร

ที่ปรึกษาธุรกิจ, ที่ปรึกษาการตลาด, เขียนแผนธุรกิจ, เขียนแผนการตลาด, ทำแผนธุรกิจ, แผนการตลาด, ปรึกษาธุรกิจ

The Growth Hacking Canvas

The Growth Hacking Canvas คืออะไร

"The Growth Hacking Canvas คือ marketing plan แบบย่อ ที่โฟกัสไปที่การเข้าถึงลูกค้าโดยตรง" canvas ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับ Business Model Canvas ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่วัตถุประสงค์หลักของ The Growth Hacking Canvas คือการสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างแบรนด์ของสินค้า การทำการตลาด รวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้า ดังนั้น The Growth Hacking Canvas จึงสามารถตอบโจทย์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่า Business Model Canvas เพราะ The Growth Hacking Canvas เน้นไปที่การเข้าถึงตัวลูกค้า โดยการวิเคราะห์สินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ซึ่ง The Growth Hacking Canvas สามารถเป็นพื้นฐานขั้นต้นในการนำไปต่อยอดแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี

ช่องต่างๆ ของ The Growth Hacking Canvas ประกอบไปด้วย

 • Segments & Personas: ใครคือลูกค้า
 • Value Propositions: ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้า/บริการของเรา
 • Brand Experiences: ลูกค้าจะรู้จักแบรนด์เราได้อย่างไร
 • Branding: ลักษณะที่สำคัญของแบรนด์
 • Lexicon: keyword ที่ลูกค้าใช้ในการค้าหาสินค้า/บริการ
 • Assets: สินค้า/บริการหลักคืออะไร
 • Activities: กิจกรรมหลักในการเข้าถึงลูกค้า
 • Organic Channels: ช่องทางใดบ้างที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยไม่เสียเงิน
 • Paid Channels: ช่องทางใดบ้างที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยมีค่าใช้จ่าย
 • Promotional Infrastructure: เครื่องมือที่จะในการการประชาสัมพันธ์

แผนธุรกิจแบบ 7 domains คืออะไร

แผนธุรกิจแบบ 7 โดเมนออกแบบโดย John Mullins ผู้เขียนหนังสือ “The New Business Road Test.” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดย Mullins กล่าวว่า 7 โดเมนนั้นเหมือนส่วนสำคัญทุกอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ก่อนการเริ่มทำธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจ Startup ซึ่ง 7 โดเมนจะประกอบด้วย

Mullins' Seven Domains Diagram

 1. Market Domain/Macro Level: Market Attractiveness
 2. Market Domain/Micro Level: Sector Market Benefits and Attractiveness
 3. Industry Domain/Macro Level: Industry Attractiveness
 4. Industry Domain/Micro Level: Sustainable Advantage
 5. Team Domain: Mission, Aspirations, Propensity for Risk
 6. Team Domain: Ability to Execute on Critical Success Factors
 7. Team Domain: Connectedness up, Down, Across Value Chain

ทั้ง 7 โดเมนจะสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้อย่างไร มาดูกัน

ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Market domain คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ Industry domain?

Market domain คือ ตลาดที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าอยู่

Industry domain คือ ตลาดที่ supplier ของคุณอยู่

Market Domain/Macro Level: Market Attractiveness ส่วนแรกคือ Market domain ในระดับ Macro หรือที่เรียกว่าในระดับมหภาคตรงนี้ เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PEST Analysis มาวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามว่า ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจของคุณ

Market Domain/Micro Level: Sector Market Benefits and Attractiveness ส่วนที่สอง เรายังคงดูที่  Market domain หรือตลาดของผู้บริโภคที่เข้าถึงตัวผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานตัวจริง คำถามที่สำคัญที่สุดคือ “สินค้าหรือบริการของเราจะเข้าไปในตลาดได้อย่างไร” ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร สิ่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ใช่หรือไม่

Industry Domain/Macro Level: Industry Attractiveness ส่วนที่สาม คือการวิเคราะห์ตลาดของ supplier ของเราว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (ซึ่งก็คือเรา) มีมากน้อยแค่ไหน โดยปกติเราจะใช้เครื่องมือ Porter five forces ในการวิเคราะห์

Industry Domain/Micro Level: Sustainable Advantage ส่วนที่สี่ จะเป็นการโฟกัสที่ธุรกิจและขั้นตอนการทำธุรกิจโดยตรง ซึ่งจะต้องเข้ามาดูในตัวธุรกิจว่ามีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจโดยทำทุกขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้าร้าน หรือ ลูกค้าสมัครเข้าใจงานแอปพลิเคชั่น จนถึงจบขั้นตอนการซื้อหรือการใช้บริการ จากนั้นนำ skills ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

Team Domain: Mission, Aspirations, Propensity for Risk ส่วนที่ห้า ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พูดถึงตัวคุณว่าคุณมีความชอบ แรงบันดาลใจอย่างไรในการทำธุรกิจ เคยประกอบธุรกิจมาก่อนหรือไม่ หรือเคยมีประสบการณ์อย่างไรที่จะมาสนับสนุนธุรกิจนี้

Team Domain: Ability to Execute on Critical Success Factors ส่วนที่หก จะเป็นส่วนที่สำคัญมากว่าจุดเด่นที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณคืออะไร ดังนั้น เราจึงต้องกำหนด Critical Success Factors ว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไป ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น ถ้าขาดพนักงานขาย ร้านค้าก็ไม่สามารถดำเนินการขายได้ นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT และ TOWS มาวิเคราะห์เพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้น

Team Domain: Connectedness up, Down, Across Value Chain ส่วนที่เจ็ด ส่วนสุดท้ายของ 7 โดเมน เราจะพูดถึง connection ของคุณว่าคุณรู้จัก supplier ของคุณดีแค่ไหน? ถ้า supplier ไม่ส่งสินค้าให้ตามกำหนด คุณมี supplier อื่นหรือไม่?

 

ถ้าคุณสนใจบริการแผนธุรกิจแบบ 7 domains สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

หรือทาง line – @eustonconsulting

ที่ปรึกษาธุรกิจจะช่วยคุณได้อย่างไร

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น

ที่ปรึกษาธุรกิจ สามารถช่วยคุณได้หลากหลาย ทั้งแก้ปัญหา วางแผนการตลาด วางแผนธุรกิจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่เข้าใจทั้งธุรกิจของคุณและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณด้วย บทความนี้จะนำเสนอข้อดีและลักษณะที่คุณจะต้องพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจของคุณ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

 1. ก่อนการตกลงจ้างที่ปรีกษาทางธุรกิจทุกครั้ง คุณจะต้องทำให้มั่นใจว่าความลับทางธุรกิจของคุณจะไม่รั่วไหลไปยังบริษัทอื่นหรือคู่แข่งของคุณ ดังนั้นคำแนะนำง่ายๆ คือการทำสัญญารักษาความลับกับที่ปรึกษาธุรกิจก่อนการจ้างงานรวมถึงก่อนการส่งข้อมูลใดๆให้กับที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะสัญญารักษาความลับจะเป็นข้อผูกมัดว่าที่ปรึกษาธุรกิจจะไม่นำข้อมูลใดๆของคุณไปเปิดเผยที่อื่น
 2. ที่ปรึกษาธุรกิจจำเป็นจะต้องเข้าใจธุรกิจของคุณเหมือนตัวคุณเอง เพื่อที่จะได้ให้คำแนะทางธุรกิจที่ถูกต้องและได้ผล ดังนั้น ที่ปรึกษาแต่ละบริษัทย่อมมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน จงเลือกบริษัทที่คุณมั่นใจว่าเข้าใจธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
 3. การคิดวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนธุรกิจ หรือ แผนการเงิน ล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและรอบคอบ หากที่ปรึกษาของคุณนำเสนอแต่ข้อเท็จจริงที่รู้ๆ กันอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงการขาดการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อแผนธุรกิจของคุณในอนาคตได้
 4. ที่ปรึกษาธุรกิจที่ดีจะกำหนดเป้าหมายชัดเจน และเขียนแผนธุรกิจให้ไปยังเป้าหมายนั้น หากคุณพบว่าเป้าหมายที่กำหนดมายากเกินไปสำหรับระยะเวลาที่จำกัด จำไว้ว่า ที่ปรึกษาธุรกิจสามารถกำหนดแผนระยะสั้นที่สามารถทำได้จริงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้
 5. ที่ปรึกษาธุรกิจรู้วิธีคิดที่จะนำไปสู่แผนธุรกิจได้ แม้แต่ไอเดียเล็กๆ ของคุณหากได้รับการพัฒนาแผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาดที่ดี ย่อมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
 6. การให้คำปรึกษาทุกครั้งจะต้องมีคำถาม ดังนั้น เมื่อคุณมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามคุณควรปรึกษาที่ปรึกษาธุรกิจ ของคุณทันที

 

หากคุณสนใจบริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ของเรา สามารถเช็คราคาได้ที่นี่

วิธีเขียน Marketing plan (1)

แนวทางการสร้าง marketing plan หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าแผนการตลาดนั้น ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเขียนในรูปแบบไหน มีเนื้อหาอะไรบ้าง แต่หลักๆแล้ว marketing plan จะประกอบด้วย
1. environment analysis หรือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาด
2. marketing strategy หรือ กลยุทธ์การตลาด
3. financial analysis หรือ การวิเคราะห์ด้านการเงิน
4. control and implementation หรือ การควบคุมและปฏิบัติตามแผน

Environment analysis

หลักการเขียน Environment analysis นั้นนิยมวิเคราะห์โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า PESTEL, Porter’s five forces, SWOT & TOWS และ Competition gap เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่ โดยเป็นการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น

 • PESTEL เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การวิเคราะห์ PESTEL นั้นเราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ผลของ PESTEL ที่ส่งผลกับธุรกิจของเรามากกว่าลิสว่า PESTEL นั้นมีอะไรบ้าง เช่น P หมายถึง Political หรือ สถานการทางการเมือง สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งตามปกติ ดังนั้น ผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจคือความไม่แน่นอนของการบริหารประเทศ รวมถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาล > ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง จะทำให้ธุรกิจ XX ได้รับผลกระทบ YY แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลกระทบไม่ควรคาดเดาเองโดยไม่มีการทำ Research ประกอบเหตุผล เพราะจะทำให้ผลการวิเคราะห์ไม่น่าเชื่อถือ และ อาจะทำให้การวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
 • Porter’s five forces เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอีกตัวหนึ่งที่มักจะใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งรอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยปกติการกำหนดค่า  Porter’s five forces นั้น จะระบุเพียงแค่ Low Medium High พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
 • SWOT & TOWS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราห์ปัจจัยภายในของธุรกิจ
 • Competition gap การวิเคราะห์คู่แข่งว่ามีลักษณะทางธุรกิจอย่างไร ใครที่เป็น market leader ใครที่เป็น direct competitor และ ใครที่เป็น indirect competitor ในส่วนนี้โดยส่วนมากมักจะทำให้ research คู่แข่ง เพื่อวิเคราห์จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อที่จะมากำหนด Marketing strategy

 

PESTEL ประกอบด้วย Political, Economical, Social, Technology, Environment และ Legal

Porter’s five forces ประกอบด้วย อำนาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า, อำนาจต่อรองของ Supplier, คู่แข่งในตลาด, การเข้ามาในตลาดของธุรกิจใจ และ สินค้าทางเลือก

SWOT & TOWS ประกอบด้วย จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และ ความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม

Competition gap คือ การหาช่องว่างในตลาดของธุรกิจใหม่ โดยการวิเคราะห์คู่แข่งว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

จะประกวด startup ต้องทำยังไง

คำถามที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นพัฒนาไอเดียให้กลายเป็น Product หรือ Application อะไรก็ตามที่มีสามารถเปลี่ยนโลกได้!

ทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมมากมายทั้งจากหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์หรือประกวด Startup ชิงเงินรางวัล รวมไปถึงการเงินลงทุนจำนวนหนึ่งที่ทำให้ Startup เริ่มตั้งตัวได้ และอาจรวมถึงเป็นโอกาสที่ดีของเหล่า Startup ที่จะได้รับคำแนะนำจาก Experts ของจริงทั้งด้านการเงิน และ การตลาด

Read More

ติดต่อเราง่ายๆ ตอบเร็วทันใจ
Line : @eustonconsulting
Tel. : 088-664-5565