The Growth Hacking Canvas คืออะไร | Euston Consulting

ที่ปรึกษาธุรกิจ, ที่ปรึกษาการตลาด, เขียนแผนธุรกิจ, เขียนแผนการตลาด, ทำแผนธุรกิจ, แผนการตลาด, ปรึกษาธุรกิจ

The Growth Hacking Canvas

The Growth Hacking Canvas คืออะไร

"The Growth Hacking Canvas คือ marketing plan แบบย่อ ที่โฟกัสไปที่การเข้าถึงลูกค้าโดยตรง" canvas ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับ Business Model Canvas ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่วัตถุประสงค์หลักของ The Growth Hacking Canvas คือการสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างแบรนด์ของสินค้า การทำการตลาด รวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้า ดังนั้น The Growth Hacking Canvas จึงสามารถตอบโจทย์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่า Business Model Canvas เพราะ The Growth Hacking Canvas เน้นไปที่การเข้าถึงตัวลูกค้า โดยการวิเคราะห์สินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ซึ่ง The Growth Hacking Canvas สามารถเป็นพื้นฐานขั้นต้นในการนำไปต่อยอดแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี

ช่องต่างๆ ของ The Growth Hacking Canvas ประกอบไปด้วย

  • Segments & Personas: ใครคือลูกค้า
  • Value Propositions: ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้า/บริการของเรา
  • Brand Experiences: ลูกค้าจะรู้จักแบรนด์เราได้อย่างไร
  • Branding: ลักษณะที่สำคัญของแบรนด์
  • Lexicon: keyword ที่ลูกค้าใช้ในการค้าหาสินค้า/บริการ
  • Assets: สินค้า/บริการหลักคืออะไร
  • Activities: กิจกรรมหลักในการเข้าถึงลูกค้า
  • Organic Channels: ช่องทางใดบ้างที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยไม่เสียเงิน
  • Paid Channels: ช่องทางใดบ้างที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยมีค่าใช้จ่าย
  • Promotional Infrastructure: เครื่องมือที่จะในการการประชาสัมพันธ์

ติดต่อเราง่ายๆ ตอบเร็วทันใจ
Line : @eustonconsulting
Tel. : 088-664-5565